Picable
Hasankeyif; Architecture, art, beach, cities, city, Culture, fun, history, holiday, nature, people, scene, science, Travel, Trip, turkey, vacation

Hasankeyif

by Levent Kocak
published on Feb 17, 2009

In the north of the castle, there exists a route which is carved out to the rocks, absolutely secret, but partially appeared today as a result of natural demolitions. In the times when it is not possible to bring water from Tigris to the castle using available routes, this route is used by the castle population. Considering the natural demolitions, we can assume that these steps was was formed in anciant times.

  
I Like It!
2
Liked It
Comments (1)
#1 by Asia, Sep 15, 2009
ARTUKLULAR DÖNEMİ
Hasankeyf’in parlak dönemi M.11O1 yılında Artukluların buraya sahip olması ve merkez edinmesi ile başladı. Selçuklu sultanı Melikşah'ın komutanı Artuk'un oğlu Sökmen bu tarihte Hasankeyf’e yerleşerek Hasankeyf Artukulularının temelini attı. M.I232 tarihine kadar burada ve Amid (Diyarbakır) deki hakimiyetleri devam etti. Buraya hükmeden Artuklu hükümdarlarından Rükneddin Davut b. Sökmen (1112-1144) ile yerine geçen oğlu Fahreddin Karaaslan ( 1144-1167) döneminde Hasankeyf'in mamur bir şehir haline geldiği günümüze ulaşan eserlerden anlaşılmaktadır.Bu iki hükümdar siyasi olarak çok hareketli oldukları, bölgedeki mücadelelere aktif olarak katıldıkları gibi, şehri imar etmeyi de ihmal etmediler.
Diyarbakır (Amid)’ın 1183 Salahaddin Eyyubi tarafından alınarak Hasankeyf Artuklularına hediye edilmesi ile Artuklular Diyarbakır’a yerleştiler. Artuklular bu tarihten yıkılışa kadar (1232) Hasankeyf’i temsilcileri vasıtası ile buradan idare ettiler. Bu gelişme Hasankeyf’in stratejik önemini gerilettiği gibi mimari gelişmesini de aksatmıştır. Artukluların Hasankeyf’te kurdukları darphanelerde para bastıkları, medreseler yaptıkları, kaleye su çıkardıkları, köprüyü ve Büyük Sarayı inşa ettikleri kaynaklardan anlaşılıyor.

Post Your Comment:
Name:  
Copy the code into this box:  
Popular Tags
Inside Picable
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
Picable Picable
About Us
Terms of Service
Privacy Policy
Services
Share Photos
Advertise With Us
Navigate
Random Photo
Contact

© 2006-2016 Copyright Stanza Ltd. All Rights Reserved.
BidVertiser